Naše služby
Poštovní podatelna pro firmy
Více o službě
Digitalizace dokumentů
Více o službě
Centrum tisku Praha
Více o službě

  INFORMACE PRO OZNAMOVATELE

  SHRNUJÍCÍ INFORMACE

  Kdo může oznamovat:
  kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.

   

  Co se oznamuje:
  porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.

   

  Jak se oznamuje:
  komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

  OCHRANA OSOB A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu.

  JAK BUDE S OZNÁMENÍM NALOŽENO

  V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

  KOMUNIKAČNÍ KANÁLY (JAK OZNAMOVAT PORUŠENÍ)

  Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu:

  www.nntb.cz/c/a87ijplw

  Příslušná osoba: Katarína Bečková

  Elektronicy na adrese: whistleblowing@edm-sro.cz

  Písemně na adresu: 

  Whistleblowing
  EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.
  Počernická 272/96
  108 00 Praha 10 – Malešice

  Ptejte se nás na cokoliv, co vás zajímá
  Kontaktní formulář
  Napište nám pohodlně přes náš web
  Zavoláme vám
  Sami si zvolte den a čas kdy vám máme zavolat
  Nebo můžete zavolat i nám
  +420 773 782 010
  Zastavte se u nás
  Chcete nás poznat osobně? Přijďte na kávu.